Avid S6

 

Avid S6-kontrollytans geniala och modulära design gör att ljudteknikern kan bygga sin egen kontrollyta utifrån sina egna behov. Användarvänlighet på högsta nivå samt intelligent kontroll av ljudarbetsstationer, gör mixningen till en naturlig, holistisk och uppslukande upplevelse.

Avid S6 är utformad så att den växer med användaren. Användaren kan fritt välja de moduler som lämpar sig för hans eller hennes nuvarande arbetsmetodik – och bara betalar för de nödvändiga funktionerna. Det är enkelt att utvidga kontrollen både horisontellt och vertikalt när utrymmen och behoven förändras.

 

Fantastisk ergonomi

S6 fungerar som om den vore ljudprogrammets fasta, fysiska förlängning: Mixning och kontroll fungerar intuitivt och känslan är uppslukande. Projekt blir snabbare klara när man använder ett mycket exakt verktyg för redigering och mixning. Plug-ins, surround-panorering och andra inställningar är enkla att kontrollera med en multi-touchskärm. Ljud kan placeras på önskad plats och kan flyttas runt i rummet med precision och god känsla. Varje detalj i mixningen visas visuellt som rullande vågformer.

 

Intelligent kontroll

Genom att kombinera S6 och Pro Tools uppnår man ett snabbare arbetsflöde, mångsidig visualitet och produktivitetshöjande funktioner, som exempelvis automatisering av spår och redigering av plug-ins, samt kontroll av plug-ins med knobmodulens encoders (32 eller 64 stycken). Kanalerna under en VCA Master kan spridas till flera reglar och man kommer snabbt åt underliggande kanaler. Effekten av dynamisk bearbetning och vågformer som rullar i olika hastigheter syns tydligt (när man använder S6 M40 och Display Module).

 

Förutom Pro Tools kan man använda S6 med EUCON-kompatibla Logic Pro-, Nuendo-, Cubase- och Pyramix-DAW-program. Olika program kan styras samtidigt av olika delar på kontrollytan, och man kan lagra och återskapa upp till 96 olika layouter.


Moduler

  • Master-modul (S6 M10 eller S6 M40) – 12,1” pekskärm, 8 encoders.
  • Fader-modul – Åtta motoriserade faders, två LED-mätare/kanal (inklusive GR-mätning), mute-, solo- och andra kontroller.
  • Knobmodul – reglagedel med åtta kanaler, 32 encoders, flerfärgade LED-ringar (4 för varje kanal), oled-skärmar, 11 kanalspecifika funktionsknappar, du kan använda två knobmoduler i M40-konfigurationen (9 encoders/kanal), fungerar tillsammans med processmodulen.
  • Processmodul – knappmodul med åtta kanaler, 8 encoders, flerfärgade LED-ringar, knappar för 22 funktioner med färg-LED, fungerar tillsammans med knobmodulen.
  • Displaymodul – högupplöst TFT-skärm för åtta kanaler, endast för M40-konfigurationer, mätning, rullande vågformer, etc.
  • Automationsmodul – Transport-kontroll, shuttle/jog-hjul, focus-fader, snabbvalsknappar, automationskontroll
  • Joystickmodul – två joystickkontroller (inte motoriserade), 3,2” TFT-skärm, 2 encoders, 4 oled-skärmar. Surround-panner, multikontroller.
  • Post-modul – två rader x 10 PEC/Direct-brytare, 3,2” TFT, oled-skärmar, solo-/mute-knappar.

 


 


Referenser