Finansiering & leasing


Vi erbjuder företag leasingfinansiering för våra pro-studio-produkter. Leasing är en flexibel lösning när du inte vill binda ett stort kapital för inköp av utrustning på en och samma gång. Vi erbjuder upp till 72 månaders uthyrningstid.

Varför lönar det sig att överväga leasing?

 • Leasing är en långsiktig hyra av rörliga anläggningstillgångar.
 •  När du hyr får du produkt och finansiering på samma gång genom oss.
 •  Hyror som överenskommits i förväg underlättar budgetering och ekonomisk planering.
 •  Den finansierade utrustningen fungerar som huvudsäkerhet, vilket frigör säkerheter för andra behov.
 •  Genom att hyra utrustning blir det enkelt att hålla sig uppdaterad.
 •  Leasing effektiviserar kapitalstrukturen.
 •  Du betalar bara för att använda utrustningen, inte för att äga den.
 •  Hyran är en kostnad som ska dras av i redovisning och beskattning
 •  Balansextern ansvarsförbindelse (Obs. Koncerner med bokföring enligt IFRS följer dess principer vid leasing)


  Kontakta Marcus Bergqvist för mer information om leasing och erbjudanden: marcus@msonic.se
  +46 7 3939 4960