Avid NEXIS

avid nexis

 

Avid NEXIS är ett hårddisksystem för nätverksredigering. Det möjliggör samtidig bearbetning av material på olika arbetsstationer och programvaror. Hårddisksystemets kapacitet kan anpassas utifrån de behov som finns hos små produktionsenheter till storskaliga TV- och filmproduktioner, mellan 40 TB (NEXIS | PRO) och 6,4 PB (NEXIS | E4).

Avid NEXIS gör arbetsflödet smidigt. När hela arbetsteamet har omedelbar tillgång till material, kan de alla arbeta med projektet samtidigt och slösar inte bort tiden med att sitta och vänta eller överföra filer. Verifiering säkerställer att materialet lagras även vid diskfel.

Egenskaper

Avid NEXIS är världens första programvaruspecificerade lagringsplattform som möjliggör virtualisering av en äkta inspelning till vilket medieprogram som helst. Det effektiva systemet ger oslagbar flexibilitet, kontroll och utbyggbarhet för Avid MediaCentral Platformens-programvaror. Systemet gör det enkelt att skapa virtualiserande lagringsplatser för olika kombinationer av enheter, vilket gör arbetsflödet smidigare, snabbare och mer förnuftigt. Det är den enda lösningen i sitt slag som växer med användaren i takt med att verksamheten expanderar.

 

Flexibilitet

När man behöver göra ändringar i projekt eller affärsverksamheter, kan Avid NEXIS flexibelt omkonfigureras i farten utan att det påverkar produktioner. Med intuitiva programverktyg kan ni omkonfigurera spår, förändra lagringskapacitet, dynamiskt tilldela storlek på arbetsytorna, och kan snabbt utöka eller underlätta säkerheten för media – allt utan slösa tid eller orsaka problem för teamet.

 

Enkel hanterbarhet

Avid Nexis har ett lättanvänt webbgränssnitt och heltäckande API:er som erbjuder aldrig tidigare upplevd synlighet och kontroll. Oavsett om ni behöver ett enkelt och intuitivt användargränssnitt för daglig hantering, eller möjlighet att utveckla mer integrerade hanteringsmetoder, kan Avid NEXIS omkonfigurera och allokera resurser enligt era krav samt ge noggrannare övervakning och analyser.

 

Skalbart system

Avid NEXIS unika arkitektur kan anpassas till alla typer av arbetsmiljöer, från den minsta studion till de största mediehusen. En Avid NEXIS miljö kan skalas från terabyte till petabyte. Konfigurationen kan byggas helt utifrån behov,  från en lagringsenhet till flera kombinationer. Det är också enkelt att lägga till kapacitet och bandbredd utan krångel eller driftstopp.

 

Prestanda efter behov

Avid Nexis filsystem är det unika Avid NEXIS | FS. Detta mycket intelligenta och skalbara filsystem erbjuder flexibel lagringskapacitet och bandbredd och möjliggör virtuella arbetsytor som kan optimeras för alla typer av arbetsflöden.

Säkrar material med stor tillförlitlighet

Man kan välja optimal dataskyddsmetod för olika ändamål – och inställningarna kan snabbt ändras när behoven ändras. Arbetsytan kan skyddas mot fel på en eller två diskar med automatisk skivåteruppbyggnad. Mediaspegling skyddar hela systemet mot upp till fem samtidiga diskfel. Ni kan skydda hela lagringsenheten mot fel – utan att ni förlorar något av ert värdefulla media.

 

Förenkling sänker kostnaderna

Avid NEXIS minskar behovet av att lägga till nya lagringsplatser. Det erbjuder en ekonomisk och modulär lösning som integrerar alla lagringsmedier i en enda virtuell lagringspool. Virtualisering av lagringsinfrastruktur med Avid NEXIS minskar dina driftskostnader genom att eliminera komplexiteten och kostnaderna för flera olika lagringssystem. Samtidigt minskar mediefördubbling och mödosam mediekontroll drastiskt.

 

Samarbete i realtid med alla, var som helst

Avid NEXIS fungerar sömlöst med Avids och andra tillverkares favoritverktyg och mediehanteringssystem. Som en integrerad del av Avid MediaCentral Platformen förbättrar Avid NEXIS effektiviteten och utökar produktionen på plats och till molntjänster i världen utanför.