Aalto Universitet – den största Avid S6 kontrollytan i Norden

FRAMTIDENS SKAPARE PÅ AALTO-UNIVERSITETET I HELSINFORS STUDERAR MED HJÄLP AV NORDENS STÖRSTA AVID S6-KONTROLLER OCH DOLBY ATMOS-LYSSNING

Aalto-universitetets elever inom filmkonst lär sig använda branschens bästa produktionsverktyg i Aalto Studios mediacenter.

Vi träffade lektorn för filminspelning och ljuddesign, Patrick Boullenger, mästaren inom efterproduktion av film, Jussi Lohijoki, och Juha Tanhuanpää, studiotekniker på ljudsidan, som berättade hur Nordens största Avid S6-installation, Avid | NEXIS och andra verktyg hjälper institutionen och dess elever.

 

 

Enligt Patrick Boullenger vill Aalto-universitetet erbjuda sina elever bästa tänkbara verktyg. När man lär sig på riktigt bra verktyg i skolan, är det lättare för eleverna att gå ut i arbetslivet och, om nödvändigt, anpassa sina egna färdigheter enligt de verktyg som finns tillgängliga.

Avid är flitigt representerad i Aalto Studios lokaler. Eleverna på ljudsidan använder bland annat Nordens största Avid S6-kontroller, Avid MTRX interface och HDX-system. På bildsidan skapar systemen Avid Media Composer, Avid | NEXIS och ISIS samt Avid Interplay en fungerande helhet för elever som studerar efterproduktion av film.

Campus, som tidigare låg på Arabiastranden i Helsingfors, flyttade till nya lokaler i Otnäs, Esbo. Utrymmena har totalrenoverats – allt har byggts om från grunden. Under renoveringen förnyades också hela utrustningsparken.

”De nya utrymmena är utformade enligt den nya utrustningsparken. Vi har i praktiken förbättrat, förnyat och utökat det befintliga produktionsnätet”, säger Jussi Lohijoki.

 

FRAMTIDENS LJUDDESIGNER STUDERAR MED NORDENS STÖRSTA AVID S6

Nordens största Avid S6-kontroller installerades i Aalto Studios lokaler i samband med renoveringen. Enligt Boullenger finns alla tillgängliga moduler, såsom panner-, fader- och joystick-moduler samt post-modulen, på kontrollytan.

”Tre elever i taget kan enkelt arbeta framför kontrollern”, säger Juha Tanhuanpää.

Ljuddesigneleverna har kunnat prova kontrollern redan under våren, men i enlighet med läroplanen kommer man att fördjupa sig mer i dess funktion under den kommande hösten.

Juha Tanhuanpää berättar att de använde Avids D-Command-kontroller innan Avid S6. Enligt honom behöver vissa elever länge tillvänjning än andra när de övergår till Avid S6.

”D-Command har 24 kanaler medan det här finns 48 kanaler. Vissa grundsaker är dock samma. Det är till stor del en smaksak”, funderar han.

Förutom Avid S6 har ljuddesigneleverna möjlighet att använda Avid Dock. Avid | Pro Tools-programvaran finns i fyra edit-rum och två mixerstudior. Den huvudsakliga uppspelningen på Aalto-universitetet sker via Avid MTRX ljudgränssnitt och det används också som gränssnitt med Avid Pro Tools | HD I/O.

”MTRX har den fördelen att expansionskort kan läggas till vid behov”, kommenterar Tanhuanpää.

I samband med renoveringen tog Aalto Studios också i bruk Dante-nätverket. Enligt Tanhuanpää ger det ljudsidans elever flexibilitet.

”Eleverna kan till exempel spela in från foley-studion på den nedre våningen till övervåningens edit-rum eller kontrollrummet. Det underlättar arbetet”, säger han.

DOLBY ATMOS TAR BRANSCHUTVECKLINGEN FRAMÅT

Aalto Studios är en av få platser i Finland där man använder 15.1 Dolby Atmos-lyssning. Tanhuanpää och Boullenger säger att systemet är unikt.

”Vi har 15.1-lyssning, när en normal hemmabio är 5.1. Det här är inte heller mycket. I princip kan vi få 63.1-lyssning hit. Det viktigaste är dock att vi kommer ikapp framtidens format”, säger han och tillägger att Dolby Atmos också erbjuder fler möjligheter när det gäller flexibel placering av högtalare.

Enligt Patrick Boullenger kommer Dolby Atmos också att användas allt mer i framtiden.

”Dolby Atmos tar branschutvecklingen framåt. Om du vill designa med Dolby Atmos bör du studera på en skola som Aalto-universitetet, där ljudsidan utforskas och lärs ut med framtidens utrustning.”

”AVID | NEXIS ÄR DET MEST TILLFÖRLITLIGA ALTERNATIVET”

Avid | NEXIS lagringssystem är ett nytt tillägg till skolans utrustningspark, och Tanhuanpää och Lohijoki säger att de är nöjda med systemet på grund av dess effektivitet och tillförlitlighet. Det finns redan ett Avid | ISIS-system i Aalto Studios utrymmen.

”Systemen har väldigt lika gränssnitt. Båda är otroligt enkla att använda och tillförlitliga. Vi har inte haft något driftstopp eller diskfel som beror på utrustningen. Fördelarna med NEXIS är moduler som är lätta att byta i farten. I framtiden kommer vi att utvidga NEXIS ytterligare enligt behoven hos både ljud- och bildsidan.”

Aalto-universitetets filmredigeringselever arbetar främst med Avid Media Composer-programvaran, som enligt Lohijoki är den mest använda i Finland och resten av världen.

”Dessutom är den en mycket funktionell och modern programvara. Media Composer-programvaran är också den som integrerar bäst med vårt produktionsnätverk. Det är det mest tillförlitliga alternativet för elever, eftersom materialen sparas säkert. Vi säkerhetskopierar även allt till Interplay.”

ENHETLIGT ARBETSFLÖDE GER MER TID FÖR LÄRANDE

Ljud och bild går hand i hand vid filmskapande och därför är ett enhetligt arbetsflöde särskilt viktigt. I Aalto Studios nya lokaler ville man fokusera på ett enhetligt arbetsflöde som skulle vara mer problemfritt än tidigare. Enligt Lohijoki och Tanhuanpää spelar Avid | NEXIS och ISIS lagringssystem samt Avid | Interplay en nyckelroll i att bygga gemensamma arbetsflöden.

”Ljud och bild har redan funnits i samma produktionsnätverk i tidigare utrymmen, men saker utfördes på ett mycket krångligare sätt då, till exempel med hårddiskar som flyttades manuellt. Vi kan nu dra fördel av Interplay för att hålla projekt inom samma produktionsnätverk och arbeta med ISIS och NEXIS på delade arbetsytor”, berättar Lohijoki.

Det nya och enhetliga arbetsflödet är fortfarande en relativt ny arbetsmetod i Aalto Studios utrymmen. Enligt Lohijoki testades arbetsmetoden under vårterminen i en kurs som ledde till positiv feedback från eleverna. Under hösten kommer man att finslipa och lära ut enhetliga arbetsflöden ytterligare.

Enligt Lohijoki och Tanhuanpää underlättar ett gemensamt arbetsflöde elevernas arbete på både röst- och bildsidan avsevärt.

“Det blir till exempel enklare att komma igång med ljuddesign. När man slutfört råklippningen i edit kan materialet köras in i Interplay och därigenom till Pro Tools. Eleverna på ljudsidan väljer material från Pro Tools och kan påbörja ljuddesignen. Även klipparens arbete blir enklare, eftersom du kan höra ljudvärldar redan under klippfasen”, förklarar Lohijoki.

Enligt Lohijoki möjliggör ett enhetligt arbetsflöde också att man kan inleda samarbetet mellan elever tidigare och det pågår längre.

”I elevprojekt är det viktigt att eleverna har tid att experimentera, öva men även att göra fel. Nu har de mer tid att göra det. Dessutom kan klipparen och ljuddesignern stödja varandras arbete och bidra med nya element.”

Boullenger skriver under på fördelarna med ett enhetligt arbetsflöde, men han tycker också att det är bra att lära sig olika sätt att arbeta ur en konstnärlig synvinkel och välja ett sätt att arbeta enligt de krav som projektet ställer.

”De viktigaste verktygen är dock tanke, öron och observation”, sammanfattar han.

Aalto universitetets mediecenter i Helsingfors

  • Avid S6
  • Avid Pro Tools | MTRX
  • Flera HDX-system
  • Avid Media Composer
  • Avid | NEXIS och ISIS
  • Avid Interplay