Genelec 8330A SAM™

 

Genelec 8330A SAM™ referenshögtalare är ett säkert val när du behöver en balanserad kombination av prestanda och flexibilitet.


 

Den kompakta studiomonitorn kombinerar Genelecs Minimum Diffraction Enclosure (MDE™)-hölje, Directivity Control Waveguide (DCW™) och flödesoptimerat reflexrör. Trots sin ringa storlek producerar högtalaren ett högt maximalt ljudtryck och en bred och neutral frekvensgång. Med den intuitiva programvaran Genelec Loudspeaker Manager (GLM™) kan du justera högtalarens funktioner och styra hela högtalarsystemet. Genelecs AutoCal™ kalibreringssystem kompenserar automatiskt separat varje högtalares nivå, fördröjnings och frekvensgång som är ansluten till kontrollnätet.

8330A SAM kan lösa utmaningarna i ett akustiskt utmanande rum. Passar mycket bra för studio- och efterarbete, ljudarbetsstationer, radio- och TV-kontrollrumsanvändning samt för extern produktion.